Online testy z autoškoly

DriveL.sk je internetový portál, ktorý ponúka testy na vodičák zadarmo a jého snahou je stať sa najlepším miestom na poskytovanie informácii o výcviku v autoškolách, autoškolských testoch a príprave na skúšku v autoškole. Momentálne Vám ponúkame nasledujúce možnosti:

Testy na vodičák skupina A a B na rok 2015 - otestujte sa z autoškolských testou a testov na vodičák. Pripravte sa na skúšku z autoškoly robením online testou z autoškoly.
Toto sú 3 najčastejšie otázky, ktoré sa pýtate v autoškole:

 • Môžem sa prihlásiť do autoškoly skôr, ako mám 18 rokov?

  Áno, môžete. Do autoškoly sa môžete prihlásiť keď máte 15 ( A1 ) alebo 17 ( B, A ) a skúšku na vodičák môžete absolvovať už v prvý deň vašich 16, 18 narodenín.

 • Kedy môžem požiadať o opravnú skúšku a koľko eurový kolok sa platí na opakovanú skúšku?

  Vykonať opravnú skúšku je možné najskôr po piatich pracovných dňoch od poslednej skúšky, najneskôr do 6 mesiacov od 1. neúspešnej skúšky. Žiak ma nárok len na 2 opravné skúšky. Cena za kolok je 25% z kolku prvej skúšky. Kolky sa dajú zakúpiť len na Slovenskej pošte.

 • Čo je to individuálny výcvik (rýchlokurz) v autoškole?

  Ak chcete prejsť kurzom v autoškole čo najrýchlejšie a vyučovanie vám z časových dôvodou nevyhovuje, alebo sa nemôžete z rôznych príčin ( cesta do zahraničia, práca ... ) zúčastňovať na vyučovaní v kurze ( skupina osôb ), práve pre vás je určený individuálny výcvik. Vy navrhnete kedy by ste chceli mať vyučovanie (teoretický aj praktický výcvik ), tak aby to vám vyhovovalo ( dopoludnia / popoludní / večer ) a autoškola sa bude snažiť vám vyhovieť. Cena za individuálny výcvik je dohodou, je iná ako za normálny.


Používaním DriveL.sk sa vyhnete najvätšiemu dôvodu nespravenia testu na vodičák, ktorým je:

 • Napísanie testu na menej ako 50 bodov pre sk. B, A

  Hranica na napísanie testu je minimálne 50 bodov z celkového počtu 55 bodov. Kto napíše test na menej ako 50 bodov neprešiel. Je teda prípustné spraviť chybu v niektorej z otázok.

 • Nepripútanie sa bezpečnostným pásom

  Pri nastúpení do vozidla sa musíme vždy pripútať bezpečnostným pásom.

 • Hrubé porušenie základných pravidiel cestej premávky

  Jazda v protismere alebo v zákaze vjazdu, nezastavenie na značke STOP, nedanie prednosti v jazde tam kde mala byť, prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti

 • Jazda so zatiahnutou ručnou brzdou alebo zhasnutie motora

  Neschopnosť viesť motorové vozidlo je dostatočný dôvod na vyhadzov.

 • Nerešpetovanie pokynov policajta

  Ak bol pokyn policajta napr. pohybovať sa len po hlavnej ceste a vy ste odbočili na vedľajšiu cestu, je to nerešpektovanie pokynov policajta.


Mám vodičák v 17tich rokoch a o mesiac mám 18 rokov. Musím 3 mesiace do mojich narodenín s niekym jazdiť?

Áno, s osobou alebo osobami ktoré sa zapíšu do vašej karty.


Urobil som skúšku na vodičak v inom meste ako mám trvalý pobyt v OP. Môžem žiadať o vydanie nového VP v meste kde som spravil skúšku alebo si ho musím vybrať v mieste môjho trvalého pobytu?

Žiadosť o vydanie vodičského preukazu teda môžete podať na oddelení dokladov v mieste kde ste robili skúšku.


Potrebujem si urobiť skúšku v autoškole na veľkú motorku (A nad 35 kW). Bude mi uznaná dvojročná prax na malej motoke 50cm, ktorú som používal od 15 do 18 rokov?

Dvojročná prax na malej motorke nestačí. Aby ste mohli získať skupinu A na základe dvojročnej praxe, museli by ste mať vodičské oprávnenie skupiny A2 (do 35 kW) a dvojročnú prax na takomto motocykli. Získať vodičské oprávnenie skupiny A môžete len tak, že absolvujete kurz v autoškole a následne urobíte záverecné skúšky (testy + jazda).